top of page

Huisregels

Een onderdeel dat ik lang uitstelde op deze website, omdat het zo ongezellig klinkt en wat mij betreft vanzelfsprekend is. Toch werd mij met klem aangeraden om deze informatie toch hier te delen, om te voorkomen dat we elkaar toch ooit eens verkeerd begrijpen. Daarom hier een aantal regels op een rij waar ik voor sta en waarvan ik ook verwacht dat dit in acht wordt genomen door mijn cliënten.

 • Marije Masseert is onderdeel van Marije Bloeit, een holistische praktijk voor massage en therapie. Deze namen zullen afwisselend worden gebruikt en altijd mijn praktijk als geheel omvatten.

 • Het is een eenmanszaak op naam van Marije Brand.

 • De praktijk werkt enkel op afspraak.

 • Een afspraak kan kosteloos worden geannuleerd tot 24 uur voor aanvang.

 • Niet geannuleerde of te laat geannuleerde afspraken worden in rekening gebracht.

 • Voor aanvang van een eerste behandeling is het de verantwoordelijkheid van de client om melding te maken van aspecten in de gezondheid die reeds bekend zijn, die van invloed zouden kunnen zijn. Zoals ziekte/intolleranties/gevoeligheden etc.

 • Marije Masseert is op naam van Marije Brand erkend gediplomeerd Holistisch Therapeut en masseur.

 • Marije Bloeit, daarmee ook Marije Masseert, is aangesloten bij NIBIG om professionaliteit te waarborgen met nummer 730585 en geregistreerd voor de Wkkgz

 • Marije Bloeit voldoet aan de eisen die in het kader van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) worden gesteld

 • Klachten worden bij voorkeur rechtstreeks besproken, mail naar klacht@marijebloeit.nl

 • Mocht dat om welke reden dan ook niet prettig bevonden worden, dan bied ik aan om gratis gebruik te maken van een onafhankelijke klachtenfunctionaris.

 • Meer informatie vindt u via de website van het NIBIG eventuele onopgeloste klachten kunnen dan naar klachten@nibig.nl. Zij zullen u informeren over de mogelijkheden en eventuele verdere procedure.

 • Alles dat gedeeld wordt voor, tijdens of na een behandeling, wordt strikt vertrouwelijk behandeld.

 • Marije Bloeit is niet aansprakelijk voor letsel of schade als gevolg van het verzwijgen van medische informatie.

 • Marije Bloeit is niet verantwoordelijk voor beschadiging of verlies van persoonlijke bezittingen.

 • Massage wordt uitgevoerd met verwarmde olie, waarvan de basis amandel is aangevuld met kokos op warme dagen en sesam op koude dagen.

 • Indien er gevoeligheid voor een olie bekend is, graag vooraf melden, dan kan dit aangepast worden.

 • Bij Marije Masseert wordt met zorg gewerkt aan een fijne ruimte waar jij je thuis kunt voelen.

 • In de praktijk wordt ook gezorgd voor goede hygiene, datzelfde wordt ook van de client verwacht.

 • Zowel vrouwen als mannen zijn welkom, maar voor speciale verzoekjes verwijs ik door naar speciale massagesalons.

 • Mocht tijdens de massage ongepast gedrag vertoont worden, staat het mij vrij om de behandeling per direct te staken. Wel wordt de sessie dan gewoon in rekening gebracht.

 • Mochten er twijfels zijn of massage aansluit op jouw wensen, of juist afgeraden wordt, kijk dan op deze pagina


Mocht alles helder zijn en er toch nog twijfel zijn waarom WEL over te gaan op het maken van een afspraak, dan staan ook alle voordelen nog eens op een rij op deze pagina

bottom of page