top of page
IMG_8483 kopie.jpg

Negatief advies voor massage

Je komt natuurlijk niet voor niets bij mijn praktijk, massage kent natuurlijk ook veel voordelen, maar bij sommige klachten zijn risico’s bekend en zie ik het als mijn professionele taak om duidelijk aan te geven dat ik niet medisch opgeleid ben. Mochten er klachten zijn dan bespreken we samen wat op dat moment de voor jou optimale massagevorm zal zijn. Om volledige transparantie in risico’s te geven deel hier hieronder de contra-indicaties/risico’s en het algemeen geldende advies hierbij:

Verhoogd risico:

 • Bij hartklachten en hartafwijkingen: door ontspanning kan hartritme dalen;

 • Bij ernstige vaataandoeningen over het hele lichaam: beschadiging van de verzwakte vaten
door de druk;

 • Bij teveel pijn en extreme vermoeidheid en uitputting: onvoldoende verwerking van de diverse massageprikkels;

 • Bij infectieziektes, zoals griep en zware verkoudheid: massage verergert de symptomen;

 • Bij koorts: massage zal de verhoogde stofwisseling verergeren;

 • Bij besmettelijke huidziektes: prikkeling van het proces, daardoor gevaar van uitbreiding
of verergering;

 • Bij bij (overmatig) gebruik van drugs, alcohol;

 • Bij algemeen onwel zijn zoals misselijkheid, braken , diarree, duizeligheid;

 • Bij aversie tegen massage.

Algemeen geldend advies: NIET masseren.

Plaatselijk risico:

 • Bij acuut trauma, verwonding, letsel, blauwe plekken of zwelling;

 • Bij ontstekingen of tumoren: kans op verergering of verspreiding;

 • Bij steenpuist: besmettingsgevaar en uitbreidingsgevaar;

 • Bij verdikkingen, waarbij twijfel is over de oorzaak.

Algemeen geldend advies: lokaal niet masseren.

Relatief risico:

 • Bij hoge en lage bloeddruk;

 • Bij trombose en gebruik van bloedverdunners;

 • Bij bot- en spierziektes, zoals reuma, ostheporose, artritis;

 • Bij bepaald medicijngebruik, waaronder antibiotica, antidepressiva, ontstekingsremmers en medicijnen, die de rijvaardigheid kunnen beinvloeden;

 • Bij herstelperiode na een operatie of ziektebeeld;

 • Bij lichte vaataandoeningen;

 • Bij spataderen;

 • Bij zwangerschap.

Algemeen geldend advies: aangepast/met lage druk masseren.Met bovenstaande bereiken we een grens van datgene waarin ik officieel geschoold ben, daarom adviseer ik met klem bij twijfel zelf te rade te gaan bij uw arts of specialist. Mocht jij toch echt een massage wensen vraag ik voorafgaand aan een massage bij verhoogd risico om een formulier te ondertekenen, waaruit blijkt dat:

Bovenstaande informatie volledig is mede gedeeld
En eventuele schade voor, tijdens en na behandeling voor de client zijn.


*Zoals in de algemene huisregels vermeld, ben ik niet aansprakelijk voor letsel of schade als gevolg van het verzwijgen van medische informatie.


Er blijft dan nog over het extra het algemeen geldende advies om tijdens de massage tijdig melding te maken van gevoeligheden of andere sensaties die twijfel oproepen. Tevens zal ikzelf per direct in het (uitzonderlijke) geval van terugkomende twijfel besluiten de behandeling staken.

bottom of page